Се одржа промоцијата на книгата „Положбата на жените во антиката“ – Даниела Тошева