Професори од Техничкиот универзитет во Габрово, Бугарија во посета на МСУ