Професори од МСУ на меѓународна научна конференција во Белград, Србија