Проф. д-р Јордан Ѓорчев назначен за член на Управен одбор на Балканскиот универзитетски центар