Продолжен договорот за двојни дипломи со Тамбовскиот универзитет.