Продлабочување на соработката со Технички универзитет – Габрово преку Еразмус+ програмата