Продлабочување на соработката со Технички универзитет – Габрово преку Еразмус+ програмата

Предавање од проф. д-р Хозе Караско (Шпанија) во Свети Николе
15 ноември 2018
Пријавување за Новогодишен фестивал и базар • 25, 26 и 27 декември 2018
19 ноември 2018

Продлабочување на соработката со Технички универзитет – Габрово преку Еразмус+ програмата

Делегација од Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ во рамки на посетата на Технички универзитет – Габрово, Бугарија оствари средба со ректорот проф. д-р Рајчо Иларионов. На средбата се разговараше за можностите за заеднички истражувања и студентски размени преку Еразмус+ програмата.

Техничкиот универзитет – Габрово, Бугарија е наш партнерски универзитет од 2015 година.

18