Признание на проф. Белевска за придонес во психолошката дејност