Презентација на МСУ во СОУ „Наум Наумовски Борче“ – Крушево