Претставници од МСУ на конференција за „Дигитално или дигипадно“