Празничен базар организиран од студенти и ученици во Св. Николе