Повик за пријавување на „Ден на ораторство“ 2018

Конкурс за средношколски есеи – 2018
19 февруари 2018
Интелектуална игра за тандем стипендии DerzhaWIN!
28 февруари 2018

Повик за пријавување на „Ден на ораторство“ 2018

Почитувани студенти,

Ве известуваме дека и годинава Факултетот за правни науки ја организира традиционално манифестацијата „Ден на ораторство“. За квалитетно организирање и учество на заинтересираните студенти од МСУ „Г. Р. Державин“ – Свети Николе – Битола, Ве повикуваме да се пријавите до 01.03.2018 год. кај следните координатори:

 1. М-р Златева Елена / elena.zlateva@msu.edu.mk
  (за студенти на додипломски студии во одд. Свети Николе);
 2. М-р Јасмина Пресилска / jasmina.presilska@msu.edu.mk
  (за студенти на додипломски студии во одд. Битола);
 3. М-р Ерика Пешкоска / erica_peshkoska@yahoo.com
  (за студенти на последипломски студии);
 4. Доц. д-р Даниела Тошева / toshevadaniela@gmail.com
  (за студенти на последипломски студии).

Пријавените кандидати за учество на „Ден на ораторство“ можат да предложат сопствени текстови, како и текстови кои ќе Ви се понудат од страна на координаторите на манифестацијата.

Организациски одбор:

 • доц. д-р Иван Ефремовски
 • доц. д-р Јагода Митревска
 • м-р Емилија Бошковска