Потпишан договор за соработка со Утаранчал Универзитетот од Индија