Потпишан договор за соработка со Колеџ за меѓународен менаџмент „Глобус“

Распоред за испитна сесија во ЈАНУАРИ – последипломски – Свети Николе и Битола
4 јануари 2022
Известување за започнување на бесплатен курс по руски јазик
10 јануари 2022

Потпишан договор за соработка со Колеџ за меѓународен менаџмент „Глобус“

На 05.01.2022 година (среда) во просториите на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ беше потпишан договор за соработка помеѓу Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ и College of International Management „Globus“ – Приштина, Косово.

Договорот го потпишаа проф. д-р Ленче Петреска, ректор на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ и проф. д-р Betim Spahiu, претседател на Управен Одбор на College of International Management „Globus“.