Потпишан договор за соработка со Колеџ за меѓународен менаџмент „Глобус“