Почеток на докторските студии во Велико Трново

Прогласени победниците на македонската параглајдинг лига 2018
2 декември 2018
Работилница на тема „Безбедност на машини“
3 декември 2018

Почеток на докторските студии во Велико Трново

Во сабота, први декември, врз основа на договорот за соработка за докторски студии помеѓу Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ и Великотрновскиот универзитет „Св. Кирил и Методиј“, менторите и идните доктори остварија прва средба, на која беа потпишани договорите за студирање во Р. Бугарија. Од страна на Великотрновскиот универзитет се обрати проф. д-р Милко Палангурски и и деканот на Филозофски факултет при ВТУ, проф. д-р Даниела Тасевска.