Почесни инсигнии за нашиот професор, Струмичкиот Митрополит Наум