Отворена II Меѓународна научна конференција „Рускиот јазик, литература и култура: минато, сегашност и иднина“