Отворен ден на Славјански во Битола

Велигденски натпревар во кршење со ноеви јајца
16 април 2017
Филозофскиот филмски фестивал гостува на Славјански во Св. Николе
21 април 2017

Денес на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ во Битола гостуваа матуранти од средните училишта од Битола и Прилеп.

Учениците имаа можност да присуствуваат на практични работилници од четири области, преку кои им беа демонстрирани наставните програми на нашиот универзитет.

– Вовед во психологија
– Маркетинг менаџмент
– Безбедност при работа и практична примена на инструментите
– Вовед во право