Оксфордските професори Стефан Прист и Кери Смолмен гостуваат на Славјански