Од 2-ри до 4-ти октомври ќе се одржи петтиот меѓународен филозофски дијалог „Исток – Запад“