На МСУ во Св. Николе промовирана книгата „Моделирање и компјутерска симулација на генетски регулаторни мрежи“ од проф. д-р Орце Симов