На МСУ во Битола одржано предавање од Лилјана Илиевска, заменик Народен правобранител во подрачна канцеларија во Битола