На МСУ се одржа собир на средните земјоделско-ветеринарни училишта