МСУ и годинава зема учество во манифестацијата „Бесмртен полк“ по повод Денот на победата над фашизмот

885 учесници земаа учество на работилницата „Избор на партнер низ призма на семејната психологија“
29 април 2021
Започна со работа Платформата за психолошка поддршка на МСУ
8 мај 2021

МСУ и годинава зема учество во манифестацијата „Бесмртен полк“ по повод Денот на победата над фашизмот

По повод Денот на победата над фашизмот, 9-ти мај, нашиот партнерски универзитет, Тамбовскиот државен универзитет „Г. Р. Державин“ од Тамбов, Русија ја организираше манифестацијата Бесмртен полк.

Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ се придружи на иницијативата на Тамбовскиот универзитет и учествуваше во виртуелната манифестација. Претходните години манифестацијата Бесмртен полк се организираше во Битола, но годинава поради пандемијата настанот се одржува виртуелно.