Мерве Ердегер од Хасан Калионџу универзитетот во Газијантеп, Република Турција, во посета на МСУ во рамките на Еразмус+ програмата