Мандолинскиот оркестар „Свети Николај“ ќе учествува на мандолински фестивал во Венеција