Есенска академија за студенти на докторски студии од Великотрновскиот универзитет започна на Меѓународен Славјански Универзитет