Доделување на наградите на шаховскиот турнир на Славјанскиот унив