Делегација од МСУ во посета на Великотрновскиот Универзитет