Започна со работа Платформата за психолошка поддршка на МСУ