Со форум театар успешно заврши младинската размена во рамките на проектот SolidART во Романија