Се одржа промоцијата на книгата „Големо во мало – Антологија на современиот руски афоризам“ од Александар Чотриќ (Србија)