Факултетот за економија и организација на претприемништвото на студентите им нуди две насоки на четиригодишни додипломски студии:

Нашите додипломски студии ви нудат многу повеќе од само академска титула. Преку практичната настава и работилниците кои ги организираме во и надвор од наставата ќе ви помогнеме да се стекнете потребните вештини, знаење и искуство за да се изградите себеси како добар економист – менаџер.

Студирањето на Факултетот за економија и организација на претприемништвото може да помогне во развивање на потребните вештини кои се потребни за успешно раководење со бизнис. Предметите кои се опфатени во нашата програма ја рефлектираат мултидисциплинарната природа на бизнисот. Во текот на студиите ќе имате предмети поврзани со сметководство, финансии, менаџмент, деловно право, даночен систем итн.


https://www.facebook.com/slavjanskiuniverzitet/videos/1639275336083206/


CAPTCHA image