проректор

1 February 2019

Избор на нов ректор на МСУ

Денес, на 1-ви февруари, во Свети Николе на седница со која раководеше претседателот, проф. д-р Васко Стамевски, сенатот избра нов ректор на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. […]