The International Chess Tournament Slavjanski has begun at ISU in Bitola