Претседателот на Управниот Одбор на МСУ во посета на Високата школа за телекомуникации и пошти во Бугарија

Our Movie Theater – Kinoverzum has received its first recognition
27 January 2020
Оnline lectures have been held by 12 professors
20 March 2020

Претседателот на Управниот Одбор на МСУ во посета на Високата школа за телекомуникации и пошти во Бугарија

Денес во просториите на нашите партнери – Високата школа за телекомуникации и пошти од Софија, Бугарија, се одржа работен состанок на кој се дискутираа и разгледуваа нови идеи за идна соработка.

На состанокот присуствуваше претседателот на Управен Одбор на Меѓународен Славјански Универзитет, проф. д-р Јордан Ѓорчев, ректорката на Високата школа за телекомуникации и пошти, проф. д-р Миглена Темелкова, и проф. д-р Бојко Соколовски.

Високата школа за телекомуникации и пошти е основана во 1881 година и годинава слави 139 години од своето постоење.