Претседателот на Управниот Одбор на МСУ во посета на Високата школа за телекомуникации и пошти во Бугарија