Известување за пристигнати дела на конкурсот „Јас, Итар Пејо“