Податоци за Меѓународниот Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“


Полн назив на македонски: Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ Свети Николе – Битола
Полн назив на англиски: Megjunaroden Slavjanski Univerzitet “Gavrilo Romanovich Derzhavin” Sveti Nikole
Адреса: Маршал Тито 77, 2220 Свети Николе, Република Северна Македонија
PIC: 937193922
Еразмус код: MK SKOPJE19
Единствен идентификациски број на организацијата: E10037780
Еразмус+ универзитетска повелба: download here.