Симболи на универзитетот


Грб


logo Slavjanski (Small)Грбот на МСУ е со тркалезна форма. Централно е поставен портрет од Г. Р. Державин и натпис во два реда: во надворешниот ред е напишано: МЕЃУНАРОДЕН СЛАВЈАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТ, a во внатрешниот ред што се наоѓа околу ликот е напишано: ГАВРИЛО РОМАНОВИЧ ДЕРЖАВИН – СВЕТИ НИКОЛЕ – БИТОЛА – Р. МАКЕДОНИЈА. На долниот дел од грбот стои отворена книга, како симбол на знаењето и образованието.
Грбот на универзитетот се употребува на издадените дипломи, сертификати, меморандумите итн. Златна верзија од грбот се употребуваше за 10-годишниот јубилеј. Истата верзија се употребува и за плакетата „Державин“ која ја се врачува на лица кои дале значителен придонес во развојот на универзитетот.

Студентска химна


Химната на универзитетот е напишана од Лазар Цветковски, а изведувачи се познатите македонски пејачи Димитар Андоновски и Дарко Илиевски, кои се наши (веќе дипломирани) студенти.

Химната се изведува на свечености организирани од универзитетот како доделување дипломи и врачување индекси, на промоции, културни настани итн. Се користи и во промотивните видеа за универзитетот, како и за секој факултет посебно.


Слогани


  • Живеј ја својата визија (2015)
  • Студирајте на Славјански денес за да го освоите светот утре (2016)
  • Мојата визија. (2018)

Borjan Jovanoski