Contact

Свети Николе

 

Адреса:

Ул. „Маршал Тито“ 77 2220 Свети Николе Р. Македонија

Телефон:

Општи информации: +389 32 440 330, Студентски прашања: +389 32 440 202

Меил:

info@msu.edu.mk

Битола

 

Адреса:

Ул. „Новачки пат“ 16 7000 Битола Р. Македонија

Телефон:

Општи информации: +389 47 222 503 Студентски прашања: +389 47 238 077

Меил:

info@msu.edu.mk

Постави прашање

CAPTCHA
Please wait...