Во Охрид заврши Петтиот филозофски дијалог „ИСТОК-ЗАПАД“