• Идентичен начин на студирање и наставен кадар како и во Словенија;
  • Предавањата се одржуваат во Македонија и нема потреба од патување во Словенија;
  • Поволни услови за студирање;
  • Високи академски критериуми, спој на теоретски и практичен пристап за учење;
  • Највисока деловна акредитација и меѓународно признати дипломи (меѓу 1% најдобри во светот);
  • Пристап и неограничена употреба на центарот за електронски ресурси на Економскиот факултет во Љубљана;
  • Интердисциплинарна средина за учење (банки, разни компании од земјите во регионот);
  • Членство во Алумни клуб со повеќе од 10000 членови.

https://www.facebook.com/slavjanskiuniverzitet/videos/2057805324230203/