Се одржа предавањето „Јавно говорење и настап“ од Летната лидерска школа