график

Избери одделение
Избери ден

MO - 1 година

Wednesday

Управување со човечки ресурси
Одделение Битола
Професор Проф. д-р Љупчо Вчков

Thursday

Менаџмент на природни ресурси
Одделение Свети Николе
Професор Проф. д-р Душан Николовски

Friday

Управување со човечки ресурси
Одделение Свети Николе
Професор Проф. д-р Љупчо Вчков