Конкурс за практикантска работа во ОКТА за студентите на Факултетот за безбедносно инженерство – Насока: Безбедност од пожар

Заключительные переговоры по магистерским программам с факультетом экономики в Любляне
11 June 2018
В Москве награджден д-р. Йордан Горчев от Юнеско клуб Пирея
1 July 2018

Конкурс за практикантска работа во ОКТА за студентите на Факултетот за безбедносно инженерство – Насока: Безбедност од пожар

Согласно потпишаниот меморандум за соработка помеѓу ОКТА и Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“, компанијата ОКТА објавува конкурс за практикантска работа во времетраење од 3 месеци за 1 студент од Факултетот за безбедносно инженерство, насока: Безбедност од пожар.

Рок за пријавување на заинтересираните кандидати е до 22.06.2018 год.

Целосните детали за конкурирање можете да ги погледнете подолу: