За факултетот

Нашиот најмлад член

Од академската 2014/2015 година Факултет за правни науки се придружи на фамилијата факултети при МСУ.

Ова е прв факултет за правни науки во државата со акредитирани програми согласно најновите измени на Законот за високо образование. Иако најмлад член на нашата фамилија факултети, факултетот за правни науки има е потпишано договори за соработка и пракса со Уставниот суд на Република Македонија, со Комората на извршители на Република Македонија и со Комората на нотари на Република Македонија, а во подготовка се договори за соработка со многу други државни институции.

Современи наставни програми за современи правници

Тој претставува факултет во кој работат квалитетни кадри по претпознатлива наставна програма надополнета со квалитетна клиничка настава, односно практично надополнување на теоретското знаење. Овде наставниот и соработничкиот кадар, составен од млади ентузијасти и искусни стручни работници, им стои на располагање на студентите во секое време.

Идните студенти во Факултетот за правни науки треба да препознаат квалитетна правна надградба изведена во современи услови и реализирана по најновите наставни програми. Студиите што ги нудиме на правниот факултет се тригодишни, а во четвртата година се избира изборен модул.